June 17th, 2005

Apollo 4 on column of fire

La esperantigado de la Rubujo

You may have noticed that there has been some playful Esperantization of this LJ. Unfortunately, the process may continue.

Mi refaras ĉi tiun ĵurnalon, per ŝercema esperanta lingvouzo, kaj ekzistas nenio, tion vi povas fari! Hahahahahahaha!
  • Current Mood
    dormemega